ΕΛ  EN  DE  TR    
Hotel Nemesis - Κομνηνά Σταυρούπολης ΞάνθηςHotel Nemesis - Κομνηνά Σταυρούπολης ΞάνθηςHotel Nemesis - Κομνηνά Σταυρούπολης ΞάνθηςHotel Nemesis - Κομνηνά Σταυρούπολης Ξάνθης
How to reach us
The Hotel Nemesis complex is located at the mountain area of Xanthi, in the mountain range of Rodopi, where Macedonia and Thrace meet. The nearest village is the Komnina. As the location of our hotel is at the borders of the prefectures of Xanthi, Drama and Kavala, it appears ideal for those who wish to experience the area's sights. Below you can find helpful distance information.

Xanthi - Stavroupolis - Nemesis 28 km 25'
Drama - Paranesti - Stavroupolis - Nemesis 65 km 1:10'
Kavala - Kechrokampos - Stavroupolis - Nemesis 62 km 60'
Kavala - Xanthi - Stavroupolis - Nemesis 88 km 1:25'
Kavala Airport - Nemesis 47 km 55'
Thessaloniki - Xanthi - Nemesis 237 km 2:50'


Nemesis - Beaches of Xanthi 50 km 50'
Nemesis - Falakro Ski Resort 85 km 1:10'
Nemesis - Vistonida Lake 50 km 50'
Nemesis - Nestos Delta 50 km 50'
Nemesis - Mara's Cave 80 km 1:10'Larger mapLarger map


Hotel Nemesis Komnina Stavroupolis Xanthis T.K. 67062 - 2542 021005
 Β© 2003-2012